Privacy Policy

NV Auto-Motor Center Caset, Brugsebaan 24, 8810 Lichtervelde, BTW BE0459.530.273 neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u inschrijft of ingeschreven blijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, eventueel aangevuld met uw type motorfiets.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:
- Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren
- Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan uw motorfiets
- Voor onze klantenadministratie;
- Om u op de hoogte te houden van nieuws en onze acties 
- Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
De door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of verenigingen.

4. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@caset.be). U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

5. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:
kan u van ons sms of telefonische oproepen krijgen, met informatie over herstellingen of onderhoud aan uw motorfiets.
Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst op www.bel-me-niet-meer.be

6.Als u ons uw e-mailadres meedeelt:
kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
kan u van ons GEEN e-mails ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

7. Als u ons uw postadres meedeelt:
kan dit gebruikt worden voor facturatie, uitnodigingen tot evenementen of door u aangevraagde documentatie.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites. Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@caset.be).


Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Auto-Moto-Center Caset NV, Brugsebaan 24, 8810 Lichtervelde.

Per e-mail: stuur je vraag naar info@caset.be.

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.